Soppsupé för den bildningstörstande

Diktsamlingen "En sky av vittnen" är sista delen i Kjell Espmarks uppmärksammade trilogi.

7 mars 2020 06:45

Litteratur

Kjell Espmark

En sky av vittnen

Norstedts

 

Hur ska man presentera Kjell Espmark? Poet och författare, lärdomsbjässe med cirka 30 volymer på sin lista, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och sedan flera år tillbaka ledamot av Svenska Akademien.

Nyss fyllda 90 år är han aktuell med en ny diktsamling. Med "En sky av vittnen" fullbordas en trilogi som inleddes med "Vintergata" (2007) och som följdes av "Den inre rymden" (2014).  Här samlas alla tre i en och samma bok.

Trilogin innehåller den rolldiktning som Kjell Espmark har gjort till sin kanske främsta lyriska gren. Espmark ger röst åt en mängd kända och mindre kända personer, åt såväl Hjalmar Gullberg som anonyma offer för tsunamin i Thailand. 

Skulle man ge en övergripande beskrivning av trilogin kunde det låta ungefär såhär: Människans tillvaro på gränsen mellan liv och död, mellan skilda namn på en ort eller person, vilka ofta får representera eller sammanfatta något större.

Goethe och Kant får till exempel sammanfatta den tyska idealismen. Dostojevskij å sin sida får stå för den inflytelserika ryska 1800-talslitteraturen. Sapfo får representera den klassiska grekiska poesin och Platon den grekiska filosofin. Lite vid sidan av ligger också den gammalnordiska kulturen med Gunnar på Lidarände (en av hjältarna i "Njals saga").

Den spränglärde lärdomsbjässen Kjell Espmark bjuder i sin trilogi in till soppsupé: Tag sleven, rör om och smaka på anrättningen! Så vill man mana den bildningstörstande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Bergsten