Galleri Skådebanan och Krogen Amerika

Pågår till 4 november 2016

De här sammanlänkade utställningarna utgör det första evenemanget i ett utbyte mellan Gotlands Grafikverkstad och Krogen Amerika. Det har kommit tillstånd tack vare den gotländska grafikern Eva Höök och vår egen Caroline Färnström.

Artikelbild

"Barndomsminnen". Akvarellerad collografi av Malin Ekström

Öns säkerhetspolitiskt intressanta läge avspeglas inte i bilderna. Det gör i stället en hel del annan problematik liksom bildlösningar som säkert känns nya för Linköpingspubliken. Elva gotländska grafiker deltar. Hos Skådebanan är samtliga representerade, på Krogen Amerika ett något mindre antal. Några av de lite nyare teknikerna finns med, men också sedan länge beprövade, som torrnål.

Peter Ragnarsson presenterar fotogravyr på Göran Littorin-nivå, det vill säga högklassig. Gamla kvarlämnade rörkonstruktioner och diverse apparatur i nedlagda industrilokaler berättar på ett direkt sätt om det slit för brödfödan som förekom där. Samtidigt uttrycker hans bilder ett slags kärv, omsorgsrelaterad poesi som berättar om att strävandet efter effektivitet också inkluderade ambitioner att underlätta arbetet.

Eva Hööks abstrakta collage signalerar rörelse, styrka och skönhet. En utvecklad känsla för komposition är uppenbar. Barbro Linds "Blåsippor" – torrnål på handgjort papper – visar blommor och växtdelar på ett skört och "avklätt" sätt. Det är en naturlyrisk bild som drar åt det naiva håll som har en förmåga att förstärka en konstnärs intentioner.

Samtliga medverkande grafiker vore värda egna omdömen. Som helhet betraktat är den här tudelade utställningen intressant och dessutom välkommen ur ett informativt perspektiv. I vår ska ett antal Linköpingsgrafiker resa till Gotland för att fullborda utbytet.