Avtalet är banbrytande, och av internationell karaktär eftersom bolaget ICE har undertecknat – där förutom Stim även brittiska och tyska motsvarande organisationer ingår.

Tanken är att Facebooks användare får tillgång till en enorm musikkatalog, och därmed kunna välja och vraka bland miljontals låtar när de skapar videoinnehåll på plattformen.

"Det här är en framgång både för musikskapare och musikkonsumenter och ett viktigt steg mot en hållbar digital musikmarknad. Musiken ger plattformar som Facebook ett stort värde, och det är viktigt att det värdet också kommer dem som skapat musiken till del" säger Peter Lindström, chef för avdelningen Members & Market på Stim, i ett pressmeddelande.

Förutom Facebook innefattas även Instagram, Messenger och Oculus av avtalet som gäller framtill april 2020.