Medeltida "vaginadikt" hittad i kloster

En lång text författad på vers där en ung kvinna har en dialog med sin vagina har hittats i biblioteket på österrikiska klostret Melk.

27 juli 2019 17:56

Texten är känd som "Rosendorn" och ett tidigare upptäckt exemplar dateras till 1500-talet, men den nyupptäckta pergamentbiten är från 1300-talet, vilket gör texten 200 år äldre än man först trott.

Medeltidsexperter anser att fyndet kan göra att synen på sexualitet i medeltida litteratur kan komma att skrivas om, rapporterar The Guardian. Fragmentet är en avklippt bit av den ursprungliga, där få ord syns per rad, men forskaren Nathanael Busch vid Siegenuniversitetet i Tyskland har dechiffrerat textutdraget och kommit fram till att det rör sig om just "Rosendorn".

I dikten argumenterar en ung kvinna (junkfrouwe) med sin vagina (fud) om vem av de två som har störst effekt på män. Jungfrun menar att det är hennes utseende som lockar männen, medan vaginan säger att det snarare är på grund av den njutning hon ger som de stannar kvar.

"Tidigare har man antagit att en sådan frispråkighet kring den egna sexualiteten började förekomma i tyskspråkiga länder under sen medeltid. Men det här visar att det skrivits frispråkig poesi betydligt tidigare, även om den sällan blev nedskriven", skriver doktor Christine Glassner , som hittade pergamentbiten.

Det är fortfarande okänt vem den ursprungliga författaren var och om det var en man eller kvinna. Pergamentbiten hittades i ryggen på en bok med mer gudfruktigt innehåll, men att man använt gammalt materialet för att binda ihop nytt är inte ovanligt, och det finns enligt klosterbiblioteket inget som talar för att man försökt förstöra texten på grund av dess erotiska innehåll.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ann Edliden/TT