3 x romaner om författare

UNT:s kritiker Marta Ronne hyllar tredje och sista delen av Rachel Cusks romantrilogi om författaren Faye. Vi bad Marta Ronne att tipsa om tre andra romaner som handlar om författare.

4 maj 2019 06:50

Kerstin Ekman –"Grand final i skojarbranschen"

En underhållande och djupt ironisk skildring av samhället från 1950-talet och framåt och av förhållandena inom litteraturbranschen. Bakom den på alla plan framgångsrika författaren Lillemor Troj finns en spökskrivare, den skygga Barbro Andersson. Men vem har makten över vems framgång och vad betyder kvaliteten i litteraturen för att lyckas inom de litterära institutionerna?

Doris Lessing – "Den femte sanningen"

Nobelpristagaren Lessings litterära genombrott från 1962 som också gäller för att vara hennes mest storslagna verk. I dagboksform reflekterar författaren Anna Wulf över sitt yrke, över skrivandets villkor och över sitt liv. I ett försök att skilja på livets olika sidor för Anna anteckningsböcker i fyra olika färger men inser så småningom att allting hör ihop, vilket utmynnar i en femte, gyllene dagbok.

Sami Said – "Monomani"

För att kunna skriva klart sin roman isolerar sig huvudpersonen Sami, författarens alter ego, från omvärlden. Efteråt skriver han ett långt och förklarande brev till Sara, kvinnan han älskar. En stilistiskt lysande kortroman om skrivandet, men också om samma insikt som kommer fram hos Doris Lessing: i en människas liv hör allting samman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marta Ronne