Motala Valdagen närmar sig, men vad har hänt med kulturfrågorna? Det frågar man sig i branschrådet.

Fotografen Leif O Pehrson, en av två moderatorer för Tillväxt Motalas relativt nybildade branschråd för kultur och kreativa näringar, är inte helt nöjd med Motalapolitikernas kunskaper om lokal kultur och deras kulturpolitik.

Hur insatta anser du att kommunpolitikerna är i den lokala kulturen?

– Inte speciellt insatta. De har väl andra prioriterade frågor om man säger så.

Ni har själva skickat ut en skrivelse till dem där ni frågar om deras syn på den lokala kulturen, vilka har hittills svarat på den?

– Vi har fått ett svar från Moderaterna, ett ganska utförligt svar som jag inte har hunnit gå igenom riktigt än.

Vilka är de viktigaste kulturfrågorna för er i branschrådet?

– För det första är det ju att vi vill ha större förståelse för kulturens betydelse i samhället överhuvudtaget. Kulturen ska inte komma in som en separat grej utan den ska ju vara en del av samhället, vilket den ju egentligen är. Det gäller för oss att skapa förståelse för det, säger Pehrson.– Det står ju i kommunens handlingsprogram att kulturen är en lokaliseringsfaktor och det bör man ju ta vara på och ta fram en handlingsplan för det, säger Pehrson. Det finns många sådana grejer som står skrivna och som man bör ta tag i. Om Lalandia blir verklighet så bör man ju visa upp kommunens identitet. Det måste ju finnas om man kommer till en kommun så att man ser vad den har för bakgrund och vad som händer där.

– Sedan finns det ju också vissa konkreta frågor, som nu när de sänkte avgifterna till Kulturskolan. Det är ju jättebra att man har låga kulturskoleavgifter, men då tog man ju en del av de pengarna från föreningsbidragen och det var ju inte så jättesmart. Där gjorde man ju ingen konsekvensanalys och det innebär ju att vissa föreningar fick mindre möjligheter till att vara verksamma. Vi har också Konsthallen som är en stor fråga, den finns ju inte nu och det finns ingen konstpedagog och ingen konstintendent. Där skulle man ju verkligen vilja veta vad de tänker göra, om de tänker ge kulturen mer resurser så att det går att återupprätta kulturverksamheten.