Konst Sverige kan få en särskild expertgrupp för att utreda naziplundrad konst, rapporterar Sveriges Radios Kulturnytt.

Regeringen har gett i uppdrag till Riksantikvarieämbetet att undersöka om en sådan behövs. Gruppen skulle i så fall kunna hjälpa svenska museer att utifrån internationella principer hantera konstverk som misstänks vara plundrade från sina ursprungliga ägare av Nazityskland.

Det är ganska knepiga frågor som rör sig i gränslandet mellan juridik och moral. Ofta saknas juridisk grund för att återlämna men det finns andra grunder: moraliska och internationella konventioner att förhålla sig till, säger överantikvarie Knut Weibull på Riksantikvarieämbetet till Kulturnytt.

Senast i höstas lämnade Moderna museet tillbaka en nazistulen målning till en judisk konstsamlares efterlevande efter en segdragen process.