Om en ledamot själv vill lämna Akademien ska det vara möjligt, säger Sara Danius till Svenska Dagbladet.

Peter Englund, Klas Östergren och Kjell Espmark klargjorde på fredagen att de inte längre tänker delta i Svenska Akademiens arbete. Orsaken är splittring och kritik av arbetet kring skandalen med den så kallade kulturprofilen, som har nära band till Akademien och som anklagas för sexuella övergrepp mot flera kvinnor.

Danius poängterar att ledamöterna inte begärt utträde ur Akademien, utan att de tar paus i sitt arbete.

Det har, utifrån stadgarna, ansetts omöjligt att frivilligt träda ut ur Akademien vilket gjort att flera stolar i realiteten stått tomma sedan Kerstin Ekman, Lotta Lotass – och nu Östergren, Espmark och Englund – valt att inte delta.

Akademien har börjat se över möjligheten till frivilligt och slutgiltigt utträde, säger Danius.

Vi håller nu på att se över formerna för det.