Avdelningschef Mätvärde – Tekniska verken Elnät

Avdelningschef Mätvärde – Tekniska verken Elnät

Avdelningschef Linköping
Ort: Linköping
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Yrkestitel:Avdelningschef
Publicerad:2023-01-24
Sista ansökningsdag:2023-02-12

Avdelningschef Mätvärde – Tekniska verken Elnät

Vill du bidra till att bygga världens mest resurseffektiva region i ett utvecklande arbete som innefattar flera delar av energibranschen, IT-utveckling och innovation?

..
..

Tekniska verken är ett regionalt kommunägt energiföretag som är del av cirka 210 000 privat- och företagskunders vardag. Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar kundens vardag. Tillsammans med sina kunder tar de hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Koncernen erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar, elhandel och ladd-lösningar. Linköping, Katrineholm och Mjölby är koncernens huvudmarknader, men de har kunder över hela Sverige. Tekniska verken hade 2022 cirka 1 000 anställda och en omsättning på drygt 6 miljarder.
Läs mer på tekniskaverken.se

Vill du ha ett spännande och utvecklande chefsjobb som innefattar flera delar av energibranschen, IT-utveckling och innovation?
Nu söker affärsenheten Mätteknik en social och driftig chef till avdelningen Mätvärde.

Mätteknik är Tekniska verken-koncernens leverantör av mättekniska tjänster för el, värme, kyla och vatten. Avdelningen Mätvärde fokuserar på mätdata genom insamling, kvalitetssäkring och avräkning av mätvärden för att så effektivt som möjligt kvalitetssäkra och tillvarata alla mätvärdens fulla potential för elnätet i Linköping, Mjölby och Katrineholm. Här finns stora utvecklings- och affärsmöjligheter genom tillgången till data från el, värme, kyla och vatten och där bland annat en alltmer dynamisk elmarknad nu kräver fler mätpunkter och mer flexibla mätsystem.

Om tjänsten
Du ingår ledningsgruppen för affärsenheten Mätteknik tillsammans med avdelningscheferna för Fältservice och Ackrediterad laboratorieverksamhet där du bidrar till gemensamma mål och strategier. Du rapporterar till affärsenhetschefen för Mätteknik.
Tjänsten innebär:
 

  • Personal- och arbetsmiljöansvar för ca 15 kompetenta och engagerade medarbetare bestående av systemingenjörer, systemtekniker, mätvärdesanalytiker och mätvärdesoperatörer.
  • Budgetansvar för avdelningens verksamhet.
  • Ansvar för att organisera arbetet och skapa motivation och goda resultat hos medarbetarna.
  • Ansvar för kravställning på relaterade IT-system
  • Ansvar för kunddialoger kopplade till tjänsteleveranser.
  • Ansvar för att bidra till utvecklingen av nya affärsmöjligheter för mätvärdestjänster.
  • Du leder och utvecklar verksamheten inom Mätvärde i enlighet med affärsenhetens mål, kundernas förväntningar samt gällande lagar, avtal och policys.

En stor del av Mättekniks uppdrag utförs tillsammans med, eller på uppdrag av, andra enheter inom Tekniska verken. Som chef för avdelningen blir du högst delaktig i den pågående förändringsresan där man tillvaratar möjligheter för användning av mätvärden och data för digitalisering och utveckling av Tekniska verkens befintliga och framtida produkter och tjänster. Du får stora påverkansmöjligheter då det finns en lyhördhet för idéer och nytänkande.

Kvalifikationer
Du har minst tre års erfarenhet av att arbeta som chef och ledare med medarbetaransvar inom ett teknikrelaterat område. I grunden tror vi att du har en relevant akademisk utbildning, kanske med någon teknisk inriktning, eller förvärvad motsvarande kunskap genom erfarenhet. Du har goda erfarenheter av att leda resultatorienterad verksamhet på ett affärsmässigt och kostnadsmedvetet sätt.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda och arbeta med IT-projekt samt erfarenhet av förändringsarbete för processer och arbetssätt. Visst underlättar det om du har erfarenhet av att arbeta inom energibranschen, men vi värdesätter även högt erfarenheter och nya insikter från andra områden och verksamheter som kan utveckla bolaget vidare.

För att trivas som avdelningschef behöver du vara empatisk, mångsidig och anpassningsbar. Du är trygg i ledarskapet, ödmjuk och har god självkännedom och du förstår din påverkan på andra och du kan hantera både gruppens och ledningens intressen. Som ledare är du tydlig i ditt sätt att kommunicera, sätter upp tydliga mål och har ett förhållningssätt som skapar lagkänsla. Du är noggrann i din natur och gillar att arbeta strukturerat. Vi vill att du är innovativ, kundorienterad och att du har en förmåga att se helheten.

Oavsett om du kommer från branschen eller ej, kommer du får en introduktion och utbildning i den komplexa energivärld man verkar i. Alltifrån reglermodeller, regelverk, tjänster och kunder, till kultur och värderingar som gör Tekniska verken till det fantastiska bolag man är idag.

Ansökan
Registrera din ansökan via www.sententiarekrytering.se, gärna omgående, dock senast 12 februari 2023. Frågor besvaras av Eva Andersson, Sententia Rekrytering & Konsult, tfn 0706-15 32 30. Varmt välkommen med din ansökan.

Facklig information lämnas av Carina Norberg, Unionen, 013-20 92 46, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06.

Tekniska verken bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.

undefined

Om Sententia Rekrytering & Konsult
Sententia Rekrytering & Konsult erbjuder kvalitativ och personlig hjälp med rekrytering, search, second opinions, interimslösningar och HR till privata företag och offentliga organisationer. Våra konsulter har många års erfarenhet av rekrytering, personbedömning, HR och affärsutveckling från ledande positioner inom olika branscher.

 


Kontakt

Eva Andersson

Avdelningschef Mätvärde – Tekniska verken Elnät
Rektryteringen sker i sammarbete med Sententia Rekrytering & Konsult AB

Dela