Svårt få lån för små och nya bolag

Finansieringssvårigheter är alltjämt ett betydande hinder för de svenska företagens investeringar och expansion. Främst är det de mindre och nystartade företagen som har svårt att få lån, enligt en ny rapport.(TT)

19 augusti 2014 07:37

Finansieringssvårigheter är alltjämt ett betydande hinder för de svenska företagens investeringar och expansion. Främst är det de mindre och nystartade företagen som har svårt att få lån, i spåren av finanskrisen 2007-2009. Det konstaterar Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) i en ny rapport.

I Sverige är det dessutom förhållandevis få, en tredjedel av den vuxna befolkningen, som har tillräckligt med egna pengar för att kunna starta och driva ett bolag.

"De ökade svårigheterna att få låna i bank har därför inte bara inneburit ett hinder för ett ökat företagande, utan kan också ha bidragit till att möjligheterna till företagande har blivit mindre jämnt fördelade", skriver rapportförfattaren, ekonomen Anders Bornefalk.

Han föreslår bland annat en förbättrad företagsobligationsmarknad och mer gynnsamma villkor för personaloptioner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!