De ekonomiska klyftorna ökar inom EU-länderna och allt fler individer är fattiga, konstaterar hjälporganisationen Oxfam i en rapport.

Mellan 2009 och 2013 steg antalet personer som inte får sina grundläggande materiella behov tillgodosedda från 7,5 miljoner till 48 miljoner. Under samma period steg antalet miljardärer i de 28 medlemsländerna från 145 till 222, enligt Oxfam.

Fördelningspolitiken behöver förändras för att hejda fattigdomens utbredning, enligt organisationen som också vill se tuffare tag mot näringslivet: "Europas regeringar måste skapa en bättre balans i skattesystemen så att företagen betalar sin beskärda del av skattekakan", skriver Natalie Alonso, biträdande chef för Oxfams påverkansarbete i Europa, i ett pressmeddelande.