Vattenfalls kärnkraftverk, Forsmark och Ringhals eldar på för fullt. Forsmark slår nytt produktionsrekord medan Ringhals och Forsmark tillsammans har den fjärde högsta produktionsnivån sedan starten för nästan 40 år sedan. Totalt står produktionen i samtliga sju reaktorer för ungefär en tredjedel av Sveriges elproduktion.

Efter flera år av låg produktion är det naturligt att kärnkraftsproducenterna anstränger sig för att öka produktionen, säger Kåberger.

Problemen i Oskarshamn kommer troligen att bidra till att den totala produktionen av svensk kärnkraft kommer att vara mindre än i fjol.

Vindkraft billigast

I början av nästa år bjuder energiminister Ibrahim Baylan (S) in alla riksdagspartier till en energikommission. Bakgrunden är överenskommelsen mellan S och MP om att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi.

Enligt Kåberger är det bra att driva de kärnkraftsanläggningar som finns på ett så effektivt sätt som möjligt utan att det sker på bekostnad av säkerheten.

Dålig investering

Enligt Kåberger installeras det i dag ungefär tio gånger så mycket solelproduktions- och vindelproduktionskapacitet som det byggs nya kärnkraftverk.

Samtidigt genomför Vattenfall det största moderniseringsprogrammet i svensk kärnkraft någonsin och har investerat över 21 miljarder kronor de senaste tio åren.