Inget "fippel" för att nå vallöfte

Regeringens viktigaste vallöfte, att ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020, får massiv kritik. Att bekämpa arbetslöshet är ingen Eurovision Song Contest, säger en av kritikerna, professor Lars Calmfors, som tror att frestelsen kan bli stor att frisera siffror.

Men regeringen ska inte "fippla" med statistik, försäkrar finansminister Magdalena Andersson (S).

19 maj 2015 15:17
Vi vill nå målet genom att få upp antalet arbetade timmar och genom att öka sysselsättningen. Det är en lärdom vi dragit av vad som hände på 1990-talet, de stora förtidspensioneringarna var inte något som var bra, därför har vi formulerat målet som vi har gjort, säger Magdalena Andersson efter en utfrågning i riksdagen om Finanspolitiska rådets rapport om svensk ekonomi.

Tillsammans med den samlade siffran för arbetslösheten, blir målet en treenighet, enligt finansministern.

Inget räcker

Rådet hävdar i sin rapport, som kom förra veckan, att regeringen får mycket svårt att klara målet/löftet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020. En bättre konjunktur räcker inte och inte heller vanliga arbetsmarknadsåtgärder.

I en annan del av Stockholm, på SNS Arbetsmarknadsdag, får arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) ta emot forskarkritik för målet. Forskarna har svårt att förstå vitsen med ett relativt mål, att Sverige ska jämföra sig med andra EU-länder.

Blir arbetslösheten i Sverige ett mindre problem för att den ökar i Tyskland? undrar professor Lars Calmfors.
Arbetslöshet är ett problem i sig, inte en tävling som Eurovision Song Contest.

Stor frestelse

Han tror att frestelsen kan bli stor att frisera siffrorna genom förtidspensioneringar eller att lyfta arbetslösa in i utbildningar, även ineffektiva sådana. Varken han eller de andra forskarna på seminariet anser att regeringens hittills presenterade åtgärder är tillräckliga för att varaktigt minska arbetslösheten.

Mycket mer kommer att krävas, medger Ylva Johansson, som dock tror att målet går att nå.

Själv nämnde hon inte regeringens mål i sin presentation av arbetsmarknadspolitiken. Men på en fråga efteråt relativiserar hon olika mål.

Det beror litegrann på vad man menar med ett mål. Man kan ha mål och så bedömer man sannolikheten av att man ska nå dem, ungefär som det kan vara med nyårslöften, man bedömer sannolikheten av hur många dagar man ska hålla det. Men man kan också sätta upp ett mål för att det ska styra de politiska prioriteringarna. Det är det som är regeringens avsikt, säger hon.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!