Framtidsbedömningar kan bli bättre

Bedömningarna av hållbarheten i de offentliga finanserna kan förbättras, enligt en rapport från Expertgruppen i offentlig ekonomi. Författarna har framför allt hittat två problem med hur bedömningarna görs i dag.(TT)

24 september 2014 07:25

Bedömningarna av hållbarheten i de offentliga finanserna kan förbättras, enligt en rapport från Expertgruppen i offentlig ekonomi (ESO). Den typen av bedömningar är ett viktigt underlag för den ekonomiska politiken och har stor betydelse för hur välfärds- och skattesystemen utformas. Men det finns framför allt två problem med hur bedömningarna görs i dag, enligt ESO.

"För det första är vissa centrala antaganden svåra att bekräfta empiriskt. För det andra tas inte tillräcklig hänsyn till effekterna av redan beslutade reformer", skriver författarna i ett pressmeddelande.

Förändrade beteenden och långsiktiga trender, exempelvis inom sjukförsäkringen, är avgörande för hållbarhetsbedömningarna.

"Det är därför viktigt att antaganden med svagt empiriskt stöd används med stor försiktighet", skriver de.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!