AP-fond anklagas för landgrabbing

Andra AP-fonden anklagas för att ägna sig åt så kallad landgrabbing i Brasilien. Enligt en rapport ska man ha kringgått nationell lagstiftning och gjort affärer med en person som utreds av åklagare.

17 november 2015 10:44

En fond för investeringar i jordbruksmark, där AP-fonden är en av investerarna, ska genom ett komplicerat upplägg ha kringgått brasiliansk lagstiftning för att kunna tillskansa sig mark, hävdar organisationen Latinamerikagrupperna.

Brasilien har infört en lagstiftning som begränsar utländska investeringar i mark av den här omfattningen. Det Andra AP-fonden och de andra investerarna gör är att skapa en bolagskonstruktion som kringgår lagen. Man har byggt upp en väldigt avancerad struktur. Det ser ut att vara medvetet gjort, säger Annelie Andersson från Latinamerikagrupperna.

Rapporten är framtagen i samarbete med organisationer från Brasilien och Kanada, och bygger bland annat på officiella dokument och lokal research.

Fonden ska också ha köpt mark av en person som utreds av åklagare och av många anklagas för att med våld fördriva småbrukare från mark.

Markkonflikter är utbredda i Brasilien och landgrabbing ett växande problem, säger Annelie Andersson. Ett vanligt tillvägagångssätt är att sätta upp stängsel på områden som är allmän mark, som lokalbefolkningen är beroende av för sin försörjning, och sedan se till att få papper på att man äger marken.

AP-fonden hävdar att man bara köper redan storskaliga jordbruk. Men det är uppenbart att den första ägaren är den här mycket tveksamma personen. Det väcker verkligen frågor, säger Annelie Andersson.
Att det handlar om en statlig pensionsfond gör det extra relevant.

TT söker Andra AP-fonden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!