Viktigt att ta striden på Ingeborgs bageri

26 mars 2015 06:05

Livsmedelsarbetareförbundet har satt Ingeborgs bageri/Kabes AB i Linköping i blockad. Orsaken är att företaget vägrar att teckna kollektivavtal. Blockaden är vårt påtryckningsmedel för att säkra schyssta villkor för livsmedelsarbetare. Den är en medborgerlig rättighet, skyddad i Sveriges grundlag.

Blockaden har inte kommit till helt plötsligt, utan det har pågått en lång tid av förhandlings- och medlingsförsök. Vi har gjort allt som stått i vår makt att få en lösning till stånd. Som fackförening är det vår uppgift att stå upp för alla medlemmars intressen och arbetsvillkor.

Kollektivavtalet garanterar rätt lön, försäkringar och pensionsinbetalningar för arbetstagare. Det är viktigt att komma ihåg att kollektivavtalet är en gemensam överenskommelse mellan fack och arbetsgivare. Vårt dagliga bröd är i de allra flesta fall bakat på bagerier med kollektivavtal.

Kollektivavtalet är också till för att sund konkurrens ska råda mellan företag. Att använda sämre villkor för anställda skapar osund konkurrens och drabbar inte bara de egna bagarna. Det drabbar också i slutändan de som arbetar i företag med kollektivavtal eftersom deras jobb hotas. Kollektivavtalen garanterar helt enkelt att vi håller lönedumpningen borta från svensk arbetsmarknad.

Nu förs fram en serie oklarheter kring vår blockad. Men som alltid när fack­föreningar sköter sitt uppdrag finns det en större sanning än kritikers retorik.

Kollektivavtalet är grunden för den modell vi har för relationerna på arbetsmarknaden. De fackliga organisationerna och Svenskt Näringsliv är överens om att bevara den svenska modellen med kollektiv­avtal. Kollektivavtalet är inte bara frågan om lönenivåer och allmänna arbetsvillkor utan styr även löntagarnas försäkringar och framtida pensioner. Kollektivavtalet är helt enkelt garantin för löntagarnas rättigheter och trygghet. Men även, och inte minst, ordning och reda på arbetsmarknaden.

Utan kollektivavtal får vi en kapplöpning mot botten där den som erbjuder lägst och sämst ”vinner” medan bra företag riskerar att konkurreras ut. Utan kollektivavtal har vi ingen fungerande arbetsmarknad, därför är kampen för kollektivavtal på bageriet i Linköping så viktig.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gerald Lindberg avtalschef, Livsmedelsarbetareförbundet