Linköping har råd med ett nytt bad

9 september 2014 06:05

Jag blev jätteglad när jag läste Christer Kustviks krönika om Glyttingebadet 30/8. Undertecknad lämnade in ett medborgarförslag om ett helt nytt kvartersbad för Skäggetorp och Ryd med placering invid nuvarande Hangaren.

Det är precis som Christer Kustvik skriver att Linköpings kommun har satsat 3-siffriga miljonbelopp på en ny simhall, en ny fotbollsanläggning, en ny ridsportanläggning, ishallen med mera så vår stad borde lägga en del pengar på de mest utsatta stadsdelarna Skäggetorp och Ryd.

Vi vet ju att Linköping är en av Sveriges mest stabila kommuner finansiellt. Exempelvis har Linköping ett eget kapital på 8,8 miljarder kronor. Årligen redovisar Linköping 3-siffriga överskott i miljonklassen och vår stad har inga skulder.

Linköping är således en oerhört rik kommun och har absolut råd med ett ett nytt kvartersbad. Av erfarenhet vet vi att investeringskostnaden för en ny badanläggning av denna storlek skulle landa på maximalt 30 miljoner kronor att jämföra med ett helt ny simhall som kostar minst en halv miljard kronor. Jag tar inte ställning i vilken regi som denna nya anläggning skall drivas i men i exempelvis Umeå har man positiva erfarenheter av drift i före­ningsregi.

Så låt oss hoppas att kultur- och fritidsnämnden skyndar på förverkligandet av ett nytt bad för Skäggetorp och Ryd!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulf Andersson