Kliv upp ur sandlådan, politiker!

11 december 2014 05:55

Migrationspolitiken igen, och än en gång heder åt Staffan Danielsson! På DN Debatt 5 december skriver tre kristdemokrater och en centerpartist, det vill säga Danielsson: ”Att kategoriskt ignorera Sverigedemokraterna är att ge dem en populistisk frisedel. Nu är det dags för övriga partier att ta migrationspolitiken på allvar”.

Det i dagsläget förhärskande politiska och massmediala klimatet tillåter inte en saklig diskussion om denna fråga. Bästa politiker och mediefolk i vårt land – välkomna till verkligheten!

I våra grannländer skrattar man åt den ”sandlådepolitik” som nu råder i Sverige. Har inte den politiska prestigen gått för långt och har inte tonläget gått upp till en närmast oanständig nivå när det gäller att ”kasta sand på och smutskasta” varandra!

Förstår ni inte att alla utom SD förlorar på detta ert agerande! Sätt er ner och samtala förutsättningslöst över blockgränserna och ta även en dialog med SD eller vill ni fortsätta att ”stoppa huvudet i sanden” och låta SD fortsätta att helt äga denna fråga.

Visst skall vi vara generösa speciellt i dessa orostider i Mellanöstern och vi ska ställa upp för flyktingar både här och inte minst där!

På sikt kommer det dock inte att fungera att Sverige med två procent av EU:s befolkning skall fortsätta att som nu ta emot 15 procent av de till EU ankommande flyktingarna. Vårt land måste få hjälp av andra (läs EU) med att organisera en ansvarsfull och humanitär flyktingmottagning.

Precis som i refererat debattinlägg uppmanar jag partiledningarna att släppa sin tabubeläggning av kritiska frågeställningar om svensk migrations- och integrationspolitik. Och läs gärna det kloka och genomtänkta debattinlägget på DN Debatt 5 december.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!