Sätt 16-åringarna på prov

Varför inte testa sänkt rösträttsålder?

10 januari 2016 07:00

”Jag har ändrat mig och utredningen kommer nu i sitt betänkande den 18 januari att föreslå försöksverksamhet med 16 års rösträttsålder i kommunalvalen.”

Det skriver Olle Wästberg (Expressen 5/1), ordförande för demokratiutredningen som tillsattes av den förre demokratiministern Birgitta Ohlsson (L). Wästberg var alltså motståndare till en sänkning av rösträttsåldern, men har ändrat uppfattning och kommit fram till den smått kontroversiella slutsatsen att saken bör prövas i kommunalvalen 2018 och 2022.

Mothugg har han fått, demokratiutredaren. Men argumenten går mest ut på att 16-åringar är för omogna, att svenska ungdomar snarare backat än gjort framsteg kunskapsmässigt och inte är rustade för att rösta, samt att dagens 18-årsgräns rimmar med myndighetsåldern och därför är lämpligare. Konservatismen är inte att ta miste på.

Ett annat skäl, som bland annat Expressens ledarsida tar upp, är att 16-åringar skulle rösta mer med hjärta än hjärna varför förslaget om tidigarelagd rösträtt drivits av Miljöpartiet och Feministiskt initiativ. ”Partiets egenintresse får styra politiken i grundlagsfrågor. Låt oss kalla det rösträttsröta”, skäller ledarsidan. Helt rätt, det är inte särskilt snyggt. Men är det snyggare att argumentera emot sänkt rösträttsålder för att det skulle missgynna andra partier?

Men demokratiutredningen har funnit att i andra europeiska länder där rösträtt förärats 16-åringar har valresultaten inte påverkats.

Wästberg har även pedagogiska baktankar med sitt förslag. Kidsen i dag vet för lite om hur demokratin fungerar: ”Man kan nog utgå ifrån att en svensk gymnasist vet mer om ett amerikanskt presidentval än ett svenskt landstingsval”, skriver han och tror att en sänkt rösträttsålder kan ”bli ett incitament till en annan riktning i samhällsundervisningen”.

Det är väl ytterst tveksamt att tidigare rösträttsmöjligheter för eleverna skulle sätta fart på samhällsundervisningen. Därtill kan man ifrågasätta rimligheten i att sänka rösträttsåldern för att den ska höja svensk skolas prestanda. Ett bättre skäl är då att det kanske skulle öka civilengagemanget bland unga, vilket vore högst välkommet.

Demokratiutredningen förslår en testverksamhet i kommunalvalen, som handlar om många frågor som rör unga såsom skola, fritidsverksamhet, närmiljö etc. Nuvarande demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) verkar nyfiken. Varför inte göra ett försök?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Björk Hummelgren