Människor föredrar olika saker, och skönt är väl det. Att gilla glass mer än fotboll är inte ologiskt eller konstigt. Att alltid gilla glass mer än fotboll, och fotboll mer än dans, men ändå välja dans framför glass är ologiskt. Det hänger inte ihop. Sådana inkonsekvenser är tyvärr inte ovanliga och i de flesta fall drabbar de ingen annan än den som får stå för sina misstag.

Det blir lite värre när politiker ska fatta beslut å våra vägnar och väljer dans när alla vill ha glass. Hur ska vi kunna lösa det problemet?

Ekonomipristagaren Daniel Kahneman beskrev i sin storsäljande bok ”Tänka snabbt och långsamt” hur vanligt det är att människor svarar intuitivt utan att egentligen tänka efter så noga. Det brukar vara populärt med julenötter så här års. Varsågod!

Exempel ”En damm har näckrosor som varje natt dubblar ytan de täcker. Efter 24 dagar är dammen täckt. Efter hur många dagar är dammen till hälften täckt?”

Eller: ”Ett basebollträ och en baseboll kostar tillsammans 11 dollar. Träet kostar 10 dollar mer än bollen. Vad kostar bollen?”

Det visar sig att även studenter vid amerikanska toppuniversitet har en majoritet som går bet på att svara rätt på dessa frågor. Enligt Kahneman och hans numera bortgångne forskarkollega Amos Tversky beror detta på att vi tänker med två olika system. Det första är intuitivt och söker igenkännande och mönster – det som vi redan vet eller tror att vi vet.

Det andra är aktivt tänkande, vilket är mer krävande och endast i undantagsfall kopplas på, men som är nödvändigt för att vi ska kunna lära nytt. De allra flesta förstår de rätta svaren när de förklarats.

I en tid av snabba klick på nätet, blir konsekvenserna av att inte tänka utan enbart agera potentiellt förödande. Få personer har av naturen förmågan att ständigt, eller åtminstone ofta, tänka aktivt, och det är inte heller så att vi belönar varandra socialt för att tänka aktivt. Det är oftast störande att behöva ha kontakt med någon som på ett begåvat sätt utmanar våra föreställningar.

Ja, det är naturligtvis ännu mer störande med någon som på ett obegåvat sätt säger emot oss, men den som lever i en åsiktsbubbla har minskat risken för att behöva konfronteras med något utmanande.

Den grundläggande politiska skiljelinjen går inte mellan höger och vänster – den går mellan känslor och fakta, mellan de som önsketänker eller i bästa fall citerar Olof Palmes ”Politik är att vilja”, och de som inser att verkligheten är komplex och att politik ofta är sällsynt illa lämpat för att verkligen lösa problem.

Tänkarna uppfattas som elitister som saknar lyhördhet och markkontakt. Ofta har de hört invändningarna sedan tidigare och redan tröttnat på att förklara det självklara. Känslomänniskorna blir förtvivlade över att ingen lyssnar på dem eller avfärdar dem.

Men politik är kallt, hårt och cyniskt, slutresultatet är antingen/eller även om det är en kompromiss så utesluts somliga alternativ per automatik. Det blir aldrig bra av att bara stapla allas känslor på hög och sedan fatta beslut utifrån känslornas metod. Endast mindre politik i samhället ger utrymme för känslor.

Fotnot: Svaret på den första frågan är 23 dagar och bollen kostar 0,50 dollar.