Catarina Kärkkäinen: Tala är silver, agera är guld

Socialdemokraternas vacklande hotar medborgarnas fri- och rättigheter.

30 maj 2019 16:00

Tre gånger har krig på den europeiska kontinenten varit otänkbart: efter fransk-tyska krigets slut 1871, efter första världskrigets slut 1918 och efter kalla krigets slut 1991.

Två av dessa tre gånger har den eviga freden avlösts av de blodigaste krigen som mänskligheten har skådat. Historien lär oss att det är mycket svårt att sia ens om sin omedelbara framtid.

Det betyder inte att vi bör gå runt och leva i ständig rädsla. Men evig vaksamhet är frihetens pris – och vår vaksamhet har varit för dålig.

Det var därför mycket positivt att försvarsberedningen i två år arbetat med ett förslag om hur försvaret av Sverige ska utformas de kommande åren, och att det under nästan ett års arbete i stort inte fanns åsiktsskiljaktigheter om den ekonomiska ramen.

Beredningen fastslog att det kommer att krävas ett extra tillskott på 84 miljarder kronor för perioden 2021–2025. Försvarsanslaget skulle därmed växa successivt till cirka 1,5 procent av BNP 2025.

Alla partier accepterade detta och varje förslag prövades mot den ramen – till dess att Socialdemokraterna i elfte timmen valde att tvärvända och vägra ställa sig bakom finansieringen av den försvarsstruktur som partier självt arbetat fram.

Försvarsminister Peter Hultqvist uppgav att han inte vill binda sig till en viss ekonomisk nivå.

Det finns nog goda skäl att tro att just Peter Hultqvist faktiskt vill binda sig till en viss ekonomisk nivå, men inte lyckats förankra detta hos finansministern och statsministern. Det är mycket beklagligt att de inte prioriterar försvaret mer än så.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet lämnade därför försvarsberedningen tidigare i månaden. Det var helt riktigt agerat. Försvaret av landets säkerhet är det offentligas mest grundläggande uppgift, och bör inte tillåtas försummas beroende på dagsform hos de politiska partierna.

Läget i omvärlden är allvarligt. Ryssland bedriver krig i Europa och hotar sina grannländer. Östersjöområdet befinner sig i fokus. Även globalt ökar osäkerheten. Mellanöstern präglas av krig och konflikt.

USA har ett minskande intresse för omvärlden – medan Kinas internationella ambitioner växer. Socialdemokraternas vacklande hotar i grunden medborgarnas fri- och rättigheter.

Vid sitt säkerhetspolitiska linjetal vid Folk och Försvars rikskonferens förra året sade statsminister Stefan Löfven att rikets säkerhet är ”regerings viktigaste uppgift”.

Det är sant, men står i bjärt kontrast till hur statsministern och regeringen faktiskt agerar.

Om regeringen inte snarast återkommer med besked om hur upprustningen av försvarsmakten ska finansieras bör den inte längre få riksdagens förtroende.

Det är fortfarande som den romerske generalen och författaren Flavius Vegetius Renatuse skrev för 1 600 år sedan. Om du önskar fred, rusta för krig.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Catarina Kärkkäinen är ordförande för Fria Moderata Studentförbundet