Balans i bostadsbyggandet

Politikerna måste förbättra förutsättningarna.

22 februari 2016 15:49

Inga bidrag till byggherrar, lägre ställda krav och mer marknadspriser. Det är några saker som Adam Cocozza, vd för Botrygg och son till grundaren Michael Cocozza, pekar på skulle förbättra bostadsmarknaden och sänka priserna (Affärsliv 22/2). Bostadsbidrag till enskilda personer är bättre än statliga anslag till företagen som bygger bostäderna – då kan marknaden bestämma priserna, resonerar Adam Cocozza.

Helt rimligt.

Marknaden borde vara byggherrens just nu. Marknaden, det vill säga människor, skriker, ja vrålar desperat, efter bostäder – inte minst hyresrätter. Enligt Boverket måste 700 000 nya bostäder byggas inom de närmaste åren för att hålla jämn takt med befolkningsökningen. På fem år har antalet kommuner med bostadsbrist fördubblats, 250 av landets 290 kommuner uppger att de har för få bostäder att erbjuda. Endast tre kommuner (Haparanda, Åsele och Hultsfred) har ett överskott (SVT 22/2). I Motala uppger till exempel bostadsstiftelsen Platen att det går i snitt hundra sökande på varje ledig lägenhet (Corren 22/2).

Intresset för att bygga bör alltså inte kunna bli mycket högre, ändå byggs det för lite. Men att stimulera byggandet mer med anslag till byggherrarna är skevt resonerat. Så tycker alltså även en del byggherrar, såsom Botrygg.

Problemet är ju snarare att de bostäder som faktiskt byggs – för byggs gör det runt om i landet – blir för dyra. Det är svårt att bygga billigt. Riktade bostadsbidrag till de personer som verkligen behöver det är därför rimligare och mer kostnadseffektivt än att slänga skattepengar efter byggföretagen.

Bostadsbristen har lett till många problem. Inte bara det att människor inte kan hitta boende och flytta dit de skulle vilja, många tvingas tacka nej till erbjudna arbeten för att det inte går att hitta en bostad i närheten. Folk tvingas bo inte bara i andra, utan tredje och ibland fjärde hand. Djungelns lag råder på bostadsmarknaden, och alla har inte samma förmåner som ministrar med kontakter i fackföreningar och annorstädes som råkar äga några fastigheter.

Bostadsrätts- och villapriserna har skjutit i höjden och människor får belåna sig högt över öronen för att ha råd att köpa husrum. De höga priserna adderat med reavinstskatten gör att många bedömer att de inte har råd att sälja heller – de förlorar pengar på vinsten och måste skaffa sig ett nytt, dyrt boende vilket inte är det lättaste. Alltså sitter folk i orubbat bo så länge de kan. Det är inte bra för rörligheten på bostadsmarknaden. Det behövs framför allt hyresrätter, men också alternativ för äldre som vill flytta från sina villor till något mindre och bekvämare boende som dock inte alltid måste vara främst billiga.

Utbudet behöver kort sagt öka. Enligt Adam Cocozza på Botrygg, som bygger bostäder i Övre Vasastaden i Linköping, krävs en blocköverskridande överenskommelse inriktad på långsiktighet. ”Annars riskerar vi ett läge där byggföretagen bromsar och inväntar vilken majoritet det blir vart fjärde år. Det har vi varken tid eller råd med.”

Verkligen inte. Sådana samtal har nu kommit igång och där ska inget ämne vara tabu, vare sig förändrad reavinstskatt, ränteavdrag eller marknadshyror.

Ser politikerna till att förutsättningarna för byggande blir så bra som möjligt, borde branschen börja blomstra så pass att vi kan prata om den som prunkande. Efterfrågan finns, utbudet måste få villkor för att följa upp. Så skapas en bostadsmarknad i balans.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!