Språkspalten De senaste språkspalterna har varit på jakt efter ordet moj. Cykelmoj, korvmoj och pissmoj verkar vara de vanligaste, av läsarbreven att döma. Petmoj kallades gamla telefoners nummerskiva ibland. Sedan spretar det i mer sporadiska riktningar.

Moj är ett behändigt litet ord som uppenbarligen har fått fylla en funktion i varierande sammanhang.

Språkhistoriskt finns en sannolik koppling till inlånade ord med betydelsen arbete eller någonting i stil med grej.

En läsare lyckas också hitta ”Kafé Sprutmojet” hos Albert Engström – den enda krog där Engströms figur Kolingen saknar kredit.

En sak återstår dock att reda ut. Flera läsare har associerat till knoparmoj, som är en beteckning för ett språk som sotarna använde. Enligt Wikipedia kommer det åtminstone delvis från tyskan. Sotarna kunde använde orden utan att personerna de var hemma hos förstod vad de sa.

Vad står då ordet moj för i benämningen knoparmoj? Enligt en etymologisk ordbok kommer moj i det sammanhanget från ett slangord för mun. Ursprunget kan finnas i romanin.

Knopare betyder sotare.

I en ordlista över knoparmojet anges flera olika betydelser för moj. Utöver ovan nämnda ”sak” kan det också betyda bland annat köksspis, smörja och språk. Där finns också vaskmoj med betydelsen tvättstuga och tvättställ.

Daniel Erlandsson skriver språkkrönika varje vecka. Skicka frågor och synpunkter till daniel.erlandsson@ostgotamedia.se