Moralisk kamp för de och dem

31 oktober 2016 06:00

Svenska Dagbladet slängde in en brandfackla i debatten nyligen. Hundratals kommentarer, långt över 10 000 delningar. Det var uppenbart: folk hade fått nog!

Av vad? Rasism? Klimatförändringar? Ryska provokationer?

Åh nej. Provokationen bestod i ett förslag från en gymnasielärare (till råga på allt!): slopa de och dem och använd alltid dom. Elever har så svårt att lära sig skillnaden att det vore lika bra att låta dem slippa, löd resonemanget.

Skämt åsido är det såklart inget fel att diskutera en fråga bara för att det finns andra viktigare. Men det är svårt att komma ifrån att kraften i engagemanget inte stod i proportion till sakfrågan. Åtskilliga kommentar tog fasta på argumentets karaktär: att svårigheten att lära sig något skulle vara ett skäl att avstå.

Däremot är det svårare att hävda att vi skulle förlora något nämnvärt i begriplighet om "dom" blev ensam form. Ett praktiskt argument ställs mot ett moraliskt: var inte så lata!

En språklig invändning är annars att många texter snabbt skulle kännas omoderna. En nyans skulle också gå förlorad. "De" och "dem" hör till en viss typ av text. "Dom" kan passa i andra.

En reform, som läraren föreslår, känns avlägsen. Men tiden lär ge svar.

Språkspalten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson