Gammal tvekan om beryktad

18 september 2017 05:55

Är det bra eller dåligt att vara beryktad? En läsare uppmärksammar att ordet ibland används synonymt med berömd, med en positiv innebörd. Han menar att det är felaktigt.

Så är det. ”Känd av negativa orsaker” lyder den entydiga definitionen i Svenska Akademiens ordlista. En synonym till beryktad är ”ökänd”, enligt Svensk ordbok. Den boken bekräftar dock att den andra användningen förekommer. Man utfärdar nämligen en varning för att använda beryktad i betydelsen berömd, just eftersom det vanligtvis förknippas med någonting negativt. Den i högre grad beskrivande ordboken ”Svenskt språkbruk” ger till och med ett exempel på vad man kallar ”oegentlig” användning: ”han är utan tvekan en väl beryktad och framstående lärd i arabisk historia.” Så ska det alltså inte heta.

Ord glider i betydelse och ibland spelar det kanske mindre roll. I det här fallet finns goda skäl att hålla isär de båda orden. Att riskera en tolkning motsatt den avsedda är onödigt.

Att en viss osäkerhet råder är inte så underligt. Läser man om beryktad i Svenska Akademiens ordbok – den gigantiska och ännu växande förteckningen över svenska ord – ser man att en vacklan har funnits sedan lång tid tillbaka.

Daniel Erlandsson skriver språkkrönika varje måndag. Skicka frågor och synpunkter till daniel.erlandsson@ostgotamedia.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Daniel Erlandsson