Insändare I Corren den 24 maj skrev Stefan Fölster en tänkvärd krönika med rubriken ”Grundkurs i integrationspolitik”. Han funderar där över vad våra politiker, jämfört med Tysklands, lyckats med till exempel vad gäller flyktingintegration, sysselsättningsgrad, minskad brottslighet och hur många brott polisen klarar upp.

Enligt Fölster skiljer sig mottagningsprocesserna i Tyskland och Sverige inte så mycket åt. Men det som verkligen räknas, resultatet, gör det dramatiskt utifrån de siffror han anger. Till exempel har invandrare i Tyskland efter 14 år samma sysselsättningsgrad som inrikes födda medan den hos oss är 20 procent lägre livet ut. Bostadsbrist finns knappast i en stad som München. Fackföreningarna är positiva till lärlingsjobb vilket gör att ungdomar, både inrikes födda och invandrare, lättare får jobb och därmed kan komma in i samhället, försörja sig själva och därmed ta sin del av kostnaden för allas vår gemensamma välfärd. Och tyska pojkar med invandrarbakgrund har bättre Pisa-resultat i matematik än en genomsnittlig svensk pojke.

Utifrån det Fölster skriver så undrar jag vad våra politiker i ansvarig ställning gör för alla de skattepengar som vi medborgare levererar in till staten. Varför har vi så dåligt läge idag med bostadsbrist, arbetslöshet hos invandrare, brottslighet och skolresultat? För att inte tala om den urdåliga integrationspolitik vi har. Det är ju ni, våra folkvalda politiker, som skall se till att samhället går framåt, blir bättre och ger oss medborgare den trygghet vi önskar. Varför sköter ni inte ert jobb? Och varför blickar ni inte ut över världen och tar till er alla de goda exempel som redan visat sig ge en positiv samhällsutveckling. Hjulet behöver inte uppfinnas två gånger. Speciellt inte om det, som i den ”svenska modellen”, blir så orunt att det är nästintill omöjligt att använda.

Mitt krav på er alla i ledningen för våra partier, centralt, som lokalt, är att ni alla skärper er till höstens val. Agera nu! Sluta med kortsiktiga löften där ni glatt spenderar mina skattekronor. Effektivisera statsapparaten och utnyttja alla de medel ni redan kramar ur oss medborgare på ett bättre sätt. Mycket bättre! Och samarbeta!

Vem av er alla klarar detta efter höstens val? Vem är värd min röst?

Göran Svensson