Insändare Regeringen har nyligen givit alla länsstyrelser i uppdrag att analysera vattenläget i respektive län och bedöma förmågan att hantera uppkommen vattenbrist i händelse av ytterligare en torrsommar. På länsstyrelsen i Östergötland verkar man dock inte klar över vad uppdraget innebär, kanske man då ytterligare en gång kan se över den nyligen reviderade vattendomen från 1958 (vattenhushållningsbestämmelserna för Roxen) som tyvärr ger ett ganska tandlöst intryck som den ser ut idag.

Roxens vattennivå har i år sjunkit cirka 20 centimeter och är redan nere under nivån som enligt den reviderade vattendomen tillåter den verkliga nivån att överskrida den naturliga med 16 centimeter. Tyvärr gäller detta bara under två veckor i samband med 1 maj, midsommar och alla helgons dag. Jag förmodar att våra bönders boskap och grödor skulle uppskatta en högre vattennivå med mindre risk för vattenransonering oavsett helgdagar.

Uppmaningen till våra hushåll att spara på vattnet och inte borsta tänderna under rinnande vatten ter sig närmast patetiskt när våra sjöar som Roxen och Glan via Motala ström tappas på cirka 50–70 kubikmeter i sekunden rakt ut i Östersjön på grund av en förlegad vattendom som inte beaktar dagens verklighet.

Lars Björkman