Insändare Jag instämmer helt i Bengt Horns beskrivning av konsekvenserna för våra äldre ofta multisjuka från den västra länsdelen, om planerna på att skicka dem med höftfraktur till US ("Känsliga patienter i Motala offras", Debatt 16/3).

Jag har tidigare arbetat med vårdflöden och vårdprocesser inom landstinget/Region Östergötland. Jag var då delaktig i att analysera och mäta vårdflöden för olika patientgrupper, bland annat sjukdomstillstånd hos äldre och multisjuka.

Våra erfarenheter från Östergötland stämmer väl överens med den forskning som finns inom området. Det finns ett antal kriterier som bör uppfyllas för att ge en god vård och undvika komplikationer som förvirring, liggsår med mera:

- trygg och så kort transport som möjligt till aktuell vårdinrättning

- om möjligt föra patienten direkt till röntgen utan att gå via akutmottagningen

- så snart som möjligt ”ligga mellan lakan” i en riktig säng på en vårdavdelning

- även under den akuta fasen ha möjlighet till kontakt med och stöd av sina anhöriga

- minimera antalet vårdgivare som patienten måste träffa.

Det verkar inte möjligt att leva upp till dessa krav med det förslag som finns angående patienter med höftfraktur från den västra länsdelen.

När jag sedan dagen efter läste en artikel i Corren – ”Sjuksköterskor flyr från akuten” (17/3) – blir jag väldigt undrande.

Enligt artikeln ska akutmottagningen i Motala förstärkas för att ta hand om de yngre och mobila patienter som ”felaktigt” söker på US. Samtidigt ska de allra sköraste patienterna transporteras till US där köerna är långa på akutmottagningen.

Marianne Bergstedt