Svår brist på äldre i beslutande organ

1 november 2016 06:00

Nu har arbetet börjat med att nominera kandidater inför valet 2018 till riksdag, region och kommuner. I Sveriges riksdag är andelen seniorer mycket liten i förhållande till väljarkåren. Riksdagsledamoten Finn Bengtsson från Linköping har tyvärr aviserat att han inte avser att kandidera i riksdagsvalet 2018. Det är att beklaga av flera orsaker. I samband med den olyckliga och ogenomtänkta ”Decemberöverenskommelsen” var han en av dess skarpaste kritiker och bidrog i hög grad till att detta missfoster hamnade i papperskorgen. Han visade där ett civilkurage som vi borde se mera av i politiken. Vi har alltför många nickedockor som mera tänker på sin egen karriär än på landets bästa. För Finn blev denna hans rakrygghet ett exempel på att det kostar på att ifrågasätta sitt eget parti.

För det andra skulle Finn Bengtsson kunnat representera en generation och åldersgrupp som vi lider svår brist på i Sveriges riksdag. Han är inte ”pensionär” ännu men han skulle med sin stora erfarenhet från både ett kvalificerat yrkesliv och från politiska uppdrag platsa i flera mandatperioder.

Detta är viktigt. En tredjedel av väljarkåren är seniorer (65 plus) men i mitt parti finns 2 pensionärer av M:s 84 ledamöter i Sveriges riksdag. Detta är inte acceptabelt och det är nu, året före själva valåret, som nomineringsarbetet ska göras. Det är orimligt att en viss grupp väljare – de äldre – konsekvent hålls underrepresenterade i alla beslutande organ.

Vi behöver nominera erfarna människor för att till exempel hantera frågor som flexiblare pensionsålder och stabilare pensionssystem. För att skapa bra boendeformer med service som komplement. Hemtjänsten får inte bli tvångsvård i hemmet. En öppen sjukvård värd namnet med patientansvariga läkare måste till, och valfriheten måste alltid värnas.

När befolkningsstrukturen radikalt har förändrats, så måste detta också avspeglas i våra beslutande församlingar. Det är lika viktigt för riket som för regioner och kommuner att våra företrädare är både kunniga och representativa för sin väljargrupper. Vi seniorer måste vara beredda att ställa upp. Ett bra valresultat kräver valsedlar med ett brett urval av goda kandidater av olika kategorier.

Carl G Nilsson

ledamot av styrelsen för Moderata Seniorer

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!