Statistik är ett trubbigt verktyg

6 februari 2017 06:00

Staffan Danielsson, du vill ta reda på om ”invandrare” är mer kriminella än ”svenskar” genom att ta fram statistik i frågan.

Tyvärr så används korrekt statistik och riktiga siffror ofta mycket försåtligt och för att stödja en i förväg fastställd grumlig agenda. Klart att du blir ifrågasatt i detta. Viken är din agenda, vad vill du bevisa, vilka är dina syften och vad vill du uppnå?

För det är väl inte så att du vill undersöka om den del av kungahuset som räknas som ”invandrare” är mer kriminell än kungen och övriga som räknas till den ”svenska” gruppen.

Om vi nu ska utröna ”invandrares” kriminalitet i relation till ”svenskars”, varför ska vi i så fall inte utröna alla andra gruppers eventuella övertag i brottsstatistiken? Har kommer några uppslag: Ta reda på

- om vi bönder är överrepresenterade i djurplågeriärenden.

- om högre tjänstemän och företagsledare är överrepresenterade i korrumptionsärenden.

- om människor med en anställning fuskar mera med bidrag.

- om förtagare fifflar mera med avdrag.

- om skogsägare bryter oftare mot skogsvårdslagen.

Om dessa grupper sätts i motsats till en väl utvald grupp kommer de alla att med största sannolikhet framstå som mer kriminella. Ovanstående lista kan göras hur lång som helst. Det man egentligen gör om man tar sig för att jämföra ”invandrare” och ”svenskar” på det sätt som du vill Staffan Danielsson, är att man jämför fattigare människor som har lägre utbildning i socialt svagare miljöer med rikare människor som har högre utbildning i socialt starkare miljöer. Det är en orättvis jämförelse (där kanske du men åtminstone jag vet svaret).

Slutsatsen kanske blir att vi kan minska brottsligheten genom hög utbildning och välbetalda jobb åt alla. Som jag ser det har du gått fullständigt vilse i statistikpannkakan.

Din vän Bonden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!