Insändare Corren skrev 3/10 om stängt hälsorum i Mjölby. Region Östergötland har enhälligt beslutat att de hälsofrämjande och förebyggande åtgärderna är mycket viktiga och prioriterade att arbeta med i sluten och öppen vård. Speciellt på vårdcentralerna som har närhet till medborgarna. Det ska det vara enkelt att kunna gå in utan att boka tid och få hjälp med vissa elementära saker, som att mäta och väga sig, få skriftliga kost- och hälsoråd samt mäta blodtrycket. En tydlig och klar instruktion om hur detta går till ska finnas, så ingen gör fel. Personer som vill ha ytterligare kontakt med sköterska, kan lägga en lapp i en låda, varefter sköterskan ringer upp och bokar en tid.

Hälsorummet/Hälsospåret (det kan heta olika på länets över 40 vårdcentraler) har skapats för att göra det enkelt för medborgarna och att avlasta personalen angående hälsofrämjande åtgärder. Det har fungerat väl i flera år, vad jag vet. Har en vårdcentral problem på något sätt med detta, så diskuterar man igenom hur man löser dessa. Så måste man göra på alla arbetsplatser.

Alla politiker i Region Östergötland oavsett parti har varit mycket tydliga i sina intentioner för att få en friskare befolkning. Stängda hälsorum är därför fel väg att gå.

Gun Jareblad (L)