Ständig tillväxt leder åt fel håll

17 maj 2019 05:00

Klimatfrågan upplevs som den viktigaste i vårt kommande EU-parlamentsval. Flertalet partier föreslår elbilar och biobränsle som åtgärder för att vi ska kunna leva som vanligt. Sådana små förändringar vågar partier föreslå, men det är långt ifrån tillräckligt. Det är inte heller tillräckligt att bara fundera över klimatet. En minst lika viktig fråga är den biologiska mångfalden, som är allvarligt skadad på grund av utfiskning, nedhuggna skogar och befolkningsökning. Även monokulturer och bekämpningsmedel bidrar till att arter dör ut i snabb takt.

Vårt ekonomiska system – kapitalismen - kräver ständig tillväxt för att fungera. Men jorden växer inte, dess resurser har tvärtom minskat. Exempelvis ger fisket i Östersjön betydligt mindre fångster nu än för några decennier sedan. Sedan 1970-talet visar undersökningar att människors psykiska välmående inte ökat, trots att BNP per capita gjort det. När man nått en nivå om cirka 150 000 kronor per invånare och den ekonomiska jämlikheten är stor, ökar inte människors välbefinnande av högre inkomster (Layard 2012). Men nu ökar de ekonomiska klyftorna i Sverige. Politikerna förespråkar tillväxt i stället för jämlikhet. Tyvärr är det skadligt både för jorden och människors välbefinnande.

För att bidra till att undvika klimatkatastrofer måste vi minska våra klimatutsläpp till ungefär en sjättedel av det som en genomsnittlig svensk släpper ut nu. Vi har något decennium på oss. Det räcker inte att köra elbil. Dessas batterier kräver nya gruvor, som förstör odlingsbetingelser och natur. Näraliggande exempel är planer på metallgruva i Norra Kärr, vid Vätterns strand nära Gränna. I stället för nya drivmedel krävs att resandet i betydligt högre grad sker kollektivt eller per cykel, och att onödiga resor rationaliseras bort.

Ungefär två tredjedelar av våra utsläpp av växthusgaser i Sverige sker från personlig konsumtion. Denna kan vi påverka utan politikers hjälp. Vi kan exempelvis minska vår köttkonsumtion och när vi äter kött välja vilt och naturbetande djur i stället för spannmålsfödda. Många har redan upptäckt att klädbytardagar är både billigare och bättre än att köpa nytt.

Svenska Naturskyddsföreningen har graderat de svenska EU-parlamentarikernas insatser under den gångna mandatperioden. Bäst är V och MP följt av FI, S, C och L. I sämsta gruppen finns M, KD och SD. Av någon anledning följer partiernas placering vänster-högerskalan. Lätt att minnas inför valet.

Ulf Flodin

Eva Gustavsson

Jordens vänner

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!