Insändare I dag fattas beslut om kommunens budget för 2019. Det är en budget värd nästan 10 miljarder kronor och ska svara mot kommunens kärnuppgifter, men också en hel del annat. Koalition för Linköping, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna, presenterar ett gemensamt budgetförslag som de säger sig vara överens om. Det råder dock stor tveksamhet till om detta verkligen stämmer. Allting talar för att den samstämmighet som uppvisas enbart är en fasad och att vi snarare har tre partier med helt olika budgetar.

Koalition för Linköping har under en lång tid haft meningsskiljaktigheter, som den senaste tiden har blossat upp i regelrätta konflikter inför öppen ridå. Det har bland annat handlat om frågor gällande skolan och bostadsbyggande.

Konflikterna och hanteringen av dessa har varit sådana att vi faktiskt måste ställa oss frågan om det överhuvudtaget finns en majoritet kvar i Linköping? Besked som lämnas ena dagen kan ändras till nästa efter att någon av Koalitionsparterna givit motstridigt nytt besked i media. Turerna är nu så många att vi från den borgerliga opposition känner en seriös oro för den styrning som majoriteten är satt att hantera.

Våra tre partier är tydliga. Vi presenterar varsin budget för att tydliggöra våra partiers särarter. Samtidigt är våra budgetar kompatibla med varandra och vid en valvinst kommer vi kunna jämka ihop våra olika förslag utifrån valresultat. Vi delar problembild kring utmaningarna i kommunen och har redan presenterat gemensamma satsningar på att stärka kärnverksamheten som vi omgående kommer omsätta till verklighet vid en valvinst.

Det finns få saker som tyder på att partierna i Koalitionen har för avsikt att hålla fast vid de inriktningar som fastslås i deras budget för 2019. Så frågan är vad Koalitionens budget innebär för Linköping? Vet de ens själva det?

Niklas Borg (M)

kommunalråd

Muharrem Demirok (C)

kommunalråd

Sara Skyttedal (KD)

kommunalråd