Insändare Med anledning av Eli Göndörs senaste krönika i Corren ”Ställ bra frågor” (16/5) vill jag dela några reflexioner.

Jag tror att Greta Thunberg ”dyrkas” för att hon är så ung och därmed har givit röst åt barns och ungdomars maktlöshet och ångest inför klimathotet och också den frustration över vuxenvärldens och därmed politikers skygglappar inför problemet.

Hon är en modern profet, som vi nu verkligen behöver tillsammans med forskning och kunskap. Visst har man rätt att protestera även om man inte har någon lösning på problemet. Man larmar brandkåren även om man inte vet hur man ska släcka eldsvådan.

Det är väl att tillmäta henne en alltför stor betydelse att tro att hon ska fixa klimatet. Hon visar faktiskt på lösningar också med sitt eget exempel, hon protesterar mot kommersialismen genom att inte gå på reklamen om hur unga kvinnor ska se ut och bete sig. Hon vägrar flyga, vilket säkert ställt till det för de inbjudningar hon fått och så vidare. Trovärdigheten betyder mycket, det hör vi ju ständigt om i medias skildringar av alla skandaler.

Barn och ungdomar har en stor makt i all sin maktlöshet. Föräldrar är väldigt känsliga inför och måna om sina barns framtid. De kan egentligen göra vad som helst för sina egna barn och det gäller såväl vanliga vuxna, makthavare och politiker som vetenskapsmän.

De allra flesta har eller kommer att få barn och barnbarn om världen består. Barnens bidrag är främst att vara en påtryckningsgrupp, vilket naturligtvis måste kombineras med förnuft, vetenskap, politisk makt etcetera, som andra besitter. Ingen har nog riktigt förutsett kraften i vad barn kan åstadkomma – jag tror de kan uträtta mycket, när det gäller att rädda vårt klimat.

Els-Mari Borg

Rimforsa