Insändare Är det någon som har efterfrågat en ny cykelväg mellan Ryd och centrum? Det verkar omotiverat att lägga 25 miljoner på en ny väg när det redan fanns en fullt fungerande cykelväg genom Rydskogen. Det funkar även bra att cykla längs Malmslättsvägen.

Nu sätts det dessutom upp trafikljus i korsningen Rydsvägen–Ryds allé, en korsning med en trafikintensitet som knappast motiverar ljussignaler.

Det känns som kommunen verkligen anstränger sig för att spendera våra skattepengar på projekt med tveksam nytta. Nej, sänk kommunalskatten eller satsa pengarna där de gör mer nytta, till exempel på äldreboenden eller annan kommunal service.

Hans Svensson

Linköping

Svar:

Tack för ditt engagemang när det gäller cykelvägen mellan Ryd och centrum. Vi upplever att sträckan inte var i gott skick, den var däremot mycket väl använd och behövde underhållas. Trafiksituationen på Stenbrötsgatan utanför Tornhagsskolan var rörig. Sträckan genom Rydskogen var otrygg. Och sträckan i Ryd var sliten. Därför satsade vi på hela sträckan.

Trafiksignalerna i korsningen Rydsvägen–Ryds Allé sätts upp för att prioritera linje 3 från Ryd. Genom att bussen prioriteras i den liksom flera korsningar blir bussen ett attraktivt val.

Linköpings kommun har beslutat att ändra färdmedelsfördelningen till cykel 40 procent och bli koldioxidneutralt 2025, vilket kräver åtgärder.

Exempelvis finns ett inriktningsbeslut på att utveckla nio prioriterade huvudcykelstråk. Tanken är att de ska byggas undan för undan och tillsammans bilda Cykellänken. Cykellänken får en tre meter bred och dubbelriktad cykelbana. Intill ligger en två meter bred gångbana. Just nu byggs två pilotsträckor. De länkar samman innerstaden med stadsdelarna Ryd och Skäggetorp. Sträckan till Ryd ska vara klar i vinter.

Ulf Johansson Lorin

avdelningschef stadsmiljö, Linköpings kommun