Insändare Senaste två–tre åren har fler och fler bilar med ungdomar som vad det verkar är från landsbygden samlats på Shell Braskens bro på helgnätterna. Man spelar hög (i vissa fall extremt hög) musik, röker (ja, vi trodde också att det var förbjudet på en bensinmack!) och står och gasar och spinner med däcken.

Det har även ett tidigare nyår, enligt personal på macken vi pratat med, avfyrats raketer under taket på macken! Vi har varit i kontakt med macken ett par gånger men bara mötts av hänvisning till polisen (som tyvärr sällan har tid att prioritera och heller inte längre tankar där som de gjorde förr nattetid). Vi har också inlett dialog med kommunen (miljökontoret och säkerhetsgruppen – som också hänvisar till polisen) för att se om de kan tvinga en mack att hålla stängt nattetid (som OKQ8 gör och där det är lugnt nattetid) men utan framgång. Vi har ringt polisen vid ett flertal tillfällen och ibland har man åkt dit, men tyvärr har jag ett par gånger fått höra att man ”inte har resurser och har inte tid att åka dit”.

Vi tycker att Shell Braskens bro måste ta ett större ansvar! Under renoveringsperioden av själva Braskens bro förra året var ytan där alla samlas använd av byggnadsarbetarna och då var det lugnt en längre period.

Detta ger en idé om att till exempel begränsa eller stänga av parkeringen nattetid. Även sätta upp kameror för att avskräcka beteenden borde man driva. Stoppa rökandet måste också vara prioriterat, något vi även sett dagtid. Det måste ligga i Shells intresse att det ska vara en trygg och säker plats nattetid, annars måste man hålla stängt för att inte locka till sig dessa ungdomar. Eller är man för intresserad av vad försäljningen av cigaretter och energidryck inbringar för inkomster? Med hopp om hjälp till åtgärder och lugn på kvällar och nätter.

Boende i området