Insändare I en artikel i Expressen 2018-04-29 sågar tidigare finansministern Göran Persson Pensionsgruppen: ”De har missat fullständigt.”

Det är dags för syndaren att vakna.

Det var under Göran Perssons tid som finansminister och statsminister på 1990-talet som frågan om förändrade pensioner utreddes, då ATP-systemet blivit för dyrt.

Det lovade ju att pensionen skulle räcka med 30 intjänande år för full pension och om du var 35 år eller äldre 1960 skulle det räcka med 15 år.

Persson införde att den arbetande befolkningen skulle betala för pensionerna och bröt ut pensionerna ur statens driftbudget för att behandlas i en pensionsgrupp som inte skulle vara så beroende av tillfälliga växlingar i riksdagen.

Pensionsgruppen införde ett årligt avdrag om 1,6 procent på det årliga pensionsutrymmet för någon sorts utjämning. Det är därför pensionerna minskar år för år.

Nu tycker Persson att Pensionsgruppen missat fullständigt när Sverige fått flest fattigpensionärer i Norden och varnar för att världens bästa pensionssystem ger för låga pensioner.

LO har blivit chockat av att Sverige har flest fattigpensionärer i Norden. LO vill sätta stopp för kvinnliga ”skitarbetsliv” – ”varannan LO-kvinna får bara garantipension och blir fattigpensionär”.

Statsminister Stefan Löfven lovar nu (ÖC 2018-05-02) att försöka höja pensionerna med upp till 600 kronor (per månad) för 1,2 miljoner pensionärer. ”De som arbetat ett helt yrkesliv ska ha det bättre”, säger han.

Löfvens förslag skulle kosta 4 miljarder kronor (Mdkr) – alla ska inte få 600 kronor beroende på inkomst annars skulle kostnaden bli dubbelt så stor.

Pensionärerna säger att de 600 kronorna är redan nästan uppätna av inflationen.

Samtidigt försöker riksbankschefen Stefan Ingves få upp inflationen genom en negativ ränta. Så man undrar om den vänstra handen vet vad den högra gör.

Sverige är världsbäst på u-landsbistånd med 46 Mdkr med 1,1 procent av bruttonationalinkomst BNI – bara tre andra länder når FN:s mål 0,7 procent av bistånd: Luxemburg, Danmark, Storbritannien.

Samtidigt strör biståndsministern Isabella Lövin 100 miljoner kronor här och där.

Hur går det ihop med flest fattigpensionärer i Norden medan Sverige är världsbäst på bistånd?

Bättre lösningar för bättre pensioner: Sveriges nuvarande pensionärer har under cirka 40 år betalat skatt till både statens driftbudget och kapitalbudget. Statens kapital borde väl åtminstone ge 1,6 procent i avkastning och då kan pensionsgruppen sluta med 1,6 procent avdrag på pensionerna årligen.

Sänkt svenskt bistånd till FN:s mål 0,7 procent av BNI ger 29 Mdkr, det vill säga en besparing om 17 Mdkr, som väl kan användas för höja pensionerna till minst det dubbla beloppet av 600 kronor, det vill säga minst 1 200 kronor mer i månaden till en kostnad av 8 Mdkr.

Bo-Inge Holmberg

civilekonom

tidigare Ecklesiastikdepartementet/Utbildningsdepartementet

f d ordförande Linköpings Villaägarförening