Insändare Efter Correns artikel (1/12) där LHC:s strategi för de kommande åren togs upp, skrev vi en insändare (Corren 7/12) åtföljd av samtidig replik från LHC. Efter det har LHC:s ordförande Roger Ekström även kontaktat oss.

Vi börjar med att besvara det som tycks förbrylla honom mest, nämligen varför vi ger offentlighet åt våra synpunkter i form av en insändare. LHC vill vara hela Linköpings främsta elitklubb. Med den ambitionen följer ett allmänintresse av hur LHC agerar i olika frågor, inte minst i förhållande till sitt över tid mest framgångsrika lag – damlaget. Vi är som supportrar del i det allmänintresset, men här finns naturligtvis andra intressenter som kommunen och samarbetspartners. Vi ser därmed ingen anledning att endast ventilera frågor kring damlaget och LHC:s strategi i slutna rum. Tvärtom.

I vår insändare ställde vi tre huvudfrågor. De fick inga eller mycket vaga svar. Ekström nämner i Correns artikel att en femteplats i SDHL är acceptabel för damlaget kopplat till ”fokusområdet” fler lokala flickspelare. I repliken talas däremot om ”ett bibehållet topplag”. Hur går det ihop? LHC:s ordförande har all anledning att vara stolt över damlaget. Samtidigt urholkas detta om stoltheten inte omsätts till trovärdiga strategier och handlingar.

Vi hoppas och förutsätter att LHC:s ordförande och styrelse gör ett kraftfullt omtag kring damlaget och deras representation i strategidokumentet. Topplag – ja! Fler flickspelare – ja! Bevisbördan och ”pucken” är nu, som tidigare, hos LHC. Om LHC vill bibehålla och stärka sitt förtroende hos Linköpingsborna och olika intressenter krävs något betydligt mer kvalificerat än vad som hittills åstadkommits.

Avslutningsvis välkomnar vi LHC:s styrelse, liksom supporterklubben White lions till damlagets matcher. Vi ses på läktaren!

Åsa-Karin Engstrand

Per Eriksson

Pål Frenger

Metan Holmgren

Marie Holmgren

Jonas Källman

Björn Lindenmo

Filip Oskarsson

supportrar till LHC dam

lhc