Insändare Vår stad Linköping har blivit stökigare med skadegörelse, sönderslagna busskurer, skyltfönster, graffiti och nedskräpning i parker och utmed cykelbanor och andra platser.

I domkyrkoparken kan man se engångsförpackningar och annat skräp efter picknick. Linköping är en vacker stad med flera parker och grönområden, därför måste vi hjälpas åt att värna om vår miljö och natur. Vad kan vi göra då?

Jag och min familj besökte ön Malta, vackert och rent, kunde inte upptäcka något skräp. I en av Maltas tidningar stod en intressant notis. Om du upptäcker skräp, ring ett telefonnummer så kommer en frivillig grupp och städar. Skulle vi i Linköpings kommun kunna ordna en grupp frivilliga? Varför inte?

Vi förflyttar oss till Mellanöstern i Östra Jerusalem. En ekumenisk ungdomsgrupp från olika länder städar och forslar skräp till de tomma containrar som står uppställda utmed gatan.

De första gångerna vi städar är barnen och ungdomarna åskådare, men snart händer något positivt, de hjälper till att städa och dessutom bjuder de oss på Coca-Cola och vatten. Vi skojar och samtalar, några tonårsflickor frågar. Varför kommer ni regelbundet för att städa i vår stadsdel? Mitt svar blir: Er stad Jerusalem är en så vacker stad, här måste vi tillsammans skapa en ren miljö.

I Singapore har man lyckats med att ta ut höga straffavgifter. Så numera fungerar det av skräckande, folk är medvetna om att det kan innebära dryga böter. På gator och offentliga toaletter är det rent och snyggt.

I Linköping måste vi hjälpas åt att skapa en ren miljö. Barn och ungdomar lär sig, men vi vuxna och föräldrar måste vara ett föredöme.

Skolan har också ett stort ansvar. Kampanjer som "Håll Sverige rent" skulle kunna återinföras. Skäggetorpsskolan och flera andra skolor har en städdag, då skolans närområde och skolgård städas.

I vårt land Sverige tror jag inte det är polisens och ordningsvakters uppgifter att bötfälla personer och sällan finns de närvarande då folk skräpar ner. Våra poliser är dessutom underbemannade och behövs för att få vårt samhälle att vara tryggt.

Jag har lyssnat till så många ledare och politiker, som påtalar problem och svårigheter i vårt land och i våra städer. Det är få som kommer med konkreta lösningar och goda idéer, hur vi ska komma tillrätta med problemen. Vi alla som bor och vistas i Linköping har tillsammans ett stort ansvar. Den enkla och billig lösningen av problemet är att vi, var och en tar hand om vårt skräp på ett ansvarsfullt sätt.

Gunnel Lindgren