Insändare Då har det nya styret lagt ett sparbeting på kultur och fritid. (”Varför spara på kultur och fritid?”, Debatt 7/12). Det var väl inte helt oväntat men inte välkommet från vår sida nu när man har visat att man har börjat satsa på just det området i vår stolta stad. Lokal kulturproduktion är något som alliansen vill satsa på och det är precis det som vi Konstnärsföreningen Alka ägnar oss åt, hur går det ihop med att spara?

Skylten där vi nu är verksamma som yrkeskonstnärer är en mötesplats, det som man nu specifikt vill spara på. Vår förhoppning är istället att Skylten skall få utvecklas till en fantastisk mötesplats som är unik och som skall finnas till för alla Linköpingsbor, en inkluderande plats för alla oavsett vem man är. En utveckling som inte är möjlig om man inte är beredd att satsa vidare framåt. Vi i Konstnärsföreningen Alka som är producenter inom det konstnärliga området vill fortsätta att kunna verka utåtriktat. Föreningen har funnits sedan 1965 och har hela tiden bedrivit en utåtriktad verksamhet. Vilket syns i staden, landet och utomlands.

Glädjande nog så har föreningen kunnat omfatta yngre kollegor och säkrat återväxten av kulturarbetare i staden. Hur tror de styrande att Linköping skall kunna vara attraktivt i nuläget för den konstintresserade publiken och för kommande generationer av kulturarbetare om man drar åt svångremmen?

Varför vill man inte att kulturen skall ha en given plats i stadens identitet? Man kan misstänka att de styrande som nu vill spara inte har någon djupare kännedom om det lokala kulturlivet. Kulturen ingår i det som särskiljer de progressiva städerna från de bakåtsträvande.

Om någon av de nya politikerna vill veta mer om den lokala kulturen eller lära något om oss får ni gärna kontakta Konstnärsföreningen Alka, så tar vi emot ett besök hos oss. Vem vet, kanske ni blir riktiga kulturkramare.

Elin Redin

Thomas Edetun

Martijn Van den Bosch

Vibeke Mathiesen

Lars Hoffsten

Khelan Butén

Konstnärsföreningen Alka