Insändare Intressant att Correns ledare 2018-12-03 (dagen efter 1:a advent) belyser kyrkans betydelse som viktig bärare av kulturen. Samtidigt hittar jag i resten av tidningen inte ett ord om de mycket uppskattade och välbesökta adventsgudstjänster, som dagen innan hållits i många kyrkor.

Inte heller annars under året tycks det som sker i kyrkorna (vare sig i Svenska kyrkan eller frikyrkorna) vara värt att bevakas eller skrivas om i Corren. Man måste fråga sig om det beror på ointresse av eller direkt antipati mot kristen tro som ligger bakom tidningens ovilja att skriva om positiva kristna företeelser i samhället? Cirka 4 helsidor (!) i nämnda tidningsnummer är reportage från sekulära arrangemang under adventssöndagen och jag mäter upp mer än 10 spalt-meter (!) sport – och dessutom resultattabeller (inklusive bl a 6 divisioner bowlingresultat!).

Jag ogillar inte sport, men en viss bredd på tidningsinnehållet kan man önska sig. Varför är Corren så rädda för att skriva om kristen tro och Jesus? Jesus är garanterat intressant.

Mats Bågesund

Svar:

Det stämmer att vi inte hade någon publicering i måndagens tidning om någon adventsgudstjänst i vårt bevakningsområde. Det hade vi mycket väl kunnat ha men denna gång prioriterade vi andra händelser under helgen. I övrigt bevakar vi ofta kristna och andra religiösa evenemang. Under senare tid har vi bland annat publicerat artiklar om tv-gudstjänsterna från Stora kyrkan i Åtvidaberg och Vandringskyrkan i Vidingsjö, för att nämna några. Vi vill, som du också skriver, ha en bra bredd på innehållet i Corren. Vi är inte rädda för att skriva artiklar om människor som bekänner sig till en tro.

Nils Gruvebäck

nyhetschef Corren