Insändare I dessa dagar när en del av alla globala rättsvidriga ekonomiska transaktioner har avslöjats, så vi kan konstatera att ”inget nytt under himlen har hänt”.

1871 skrev Eugène Pottier texten till Internationalen. Ett par rader lyder sålunda: ”Vad han (proletären) skapat under nöd och vaka, utav tjuvar (banker och kapitalister) rånat är, när folket kräver det tillbaka, sin egen rätt det blott begär”.

Manschettbrottslingarna och deras advokater har lyckats otroligt bra, då som nu, att sko sig på folkets och myndigheters till och med statens bekostnad. Att mycket vill ha mer, det vet vi, men att vara så otroligt girig som nu har uppenbarats, är sjukligt.

Kan bara hoppas att något nytt och bättre under himlen kommer att hända, till exempel rättvisa, solidaritet och tillit.