Insändare Till minne av det berömda östgötska orgelbyggeriet i Linköping invigdes genom samhällsbyggnadsförvaltningens försorg ett minnesmärke och planterades en ek 2017 i Paradisparken. Nu har under vintern eken skadats i barken av harar, men driftkontoret lovar att följa upp skadorna och se om eken själv läker såren, eller om man måste vidta andra åtgärder. Eken skall ansas och bevattnas i sommar.

På mina turer in till centrum tar jag oftast bussen. Nyligen åkte jag med ”Elsa Brändström” in och med ”Gunnar Elfström” hem. Jag ser alltid namnet på bussarna, men hedersnamn som Britta Holmström, IM:s grundare, eller Jonas Wistenius och Pehr Schiörlin har jag ännu inte sett, fastän jag väckte medborgarförslag för flera år sedan.

När kommer dessa angelägna namn på bussar, vägar och gator? Det får inte glömmas bort i hanteringen.

Det var synd att inte Jonas Wistenius väg kom till stånd på vägar i nya Ullstämma och Harvestad.

I flera nya stadsdelar kan med fördel orgelbyggarnas namn användas. I Vallastaden lär en gata som går upp till Paradisparken få heta ”Pehr Schiörlins gata, men någon dylik skylt har jag inte kunnat upptäcka. Och Jonas Wistenius – denne frejdige yngling från Vist socken som byggde 70 orglar här – borde vara självklar som namn att minnas i Sturefors och Vist.

Vad gör Wist hembygdsförening i detta avseende? När får de en minnesek planterad i fornbyn?

Nej, man kan inte slå sig till ro och tro att något händer. Jag vill uppmana hembygdsföreningar och Linköpings kommun, att agera för att synliggöra och bevara minnet av vårt rika kulturarv – innan det är för sent!

Sven O Linge