Ordet fritt Det är halvtid för S+M i Åtvidaberg. Även övriga partier behöver ta ett konstruktivt ansvar. I näringslivets enkät fick kommunpolitikers och tjänstemäns attityder till företagande betydligt lägre betyg i år liksom i tillämpning av lagar och regler. Tillgång till kompetens får också lägre betyg. Det inbjöds till en ny Näringslivsberedning, men företagarföreningens ordförande fick inte delta med sina idéer. Många förtjänar beröm, men tre maktfullkomliga kommunalråd och en planeringschef, utan realism, har förstört mycket.

Väg 35 framhålls ständigt som viktig för närhet till Linköping, men restiden kan inte ens med motorväg kortas med 5 minuter. Redan nu är tåg klart snabbare. Med en upprustning av räls och sliprar kan tiden bli en kvart. Söderut kan flera lönsamma stopp motverka avfolkning och dyr bilpendling, men Åtvid betonar bara 35:an.

Katastrofbeslutet att lägga ner Långbrottsskolan tvingar nu fram utbyggnad på Allé. Redan från början saknades rum för bland annat slöjd och särskola, och Central hade brist på rum för nysvenskar. Då hela lågstadiet fördes till Central raserades logistiken där. Med en ny skola hade områdets elever och tillresande haft kvar säkerhet och en god miljö.

Kammarrätten i Jönköping har inte än svarat på min överklagan av budgetbeslut om bibliotek. Hederliga följer sina egna självklara Ekonomistyrningsprinciper från 2013. Där föreskrivs utredning av alternativ. Fullmäktige har erbjudits en tioårshyra för Nettolokalen för hälften av kostnaden i B-fabriken. Knappa 50 kvadratmeter mer skall också inrymma gymnasiebiblioteket. Detta rycks bort från sin centrala placering i Facetten till skada för kortbesök och grupparbeten.

Åter förtigs alternativet av S:s kommunalråd, trots att en begärd folkomröstning hade gett ett rungande ja till torget. B-lokalen kan få andra uppgifter. Biblioteket skall bli Åtvids ”vardagsrum” och ”en puls som myllrar av människor”. Isolerat 600 meter bort kan det aldrig bli så, men på Netto kan allt som utlovats blomma ut. Släpp hela B-fabriksområdet och gör endast hållbara investeringar!

Demokrati med lyssnande, eftertänksamma och samarbetsvilliga ledare kommer aldrig i Åtvid, förrän kommunalråd av den gamla maktfullkomliga stammen abdikerar.

Rune Tessin