Insändare Beträffande cykelvägen till Ryd (och tillbaka) och dess investeringskostnader. Mycket pengar, 26 miljoner för 3 000 meter extraordinär cykelväg och en del påstår att de hade förväntat sig mer. Väl använda skattepengar? Jag som bor på Linköpings landsbygd kan bara sitta ner och se landsortsbussarna försvinna en efter en.

Föräldrar kör de barn som inte har skolskjuts men som tidigare kunde ta bussen. Pendlare har fått ta bilen och äldre som är utan bil får vackert sitta hemma och hoppas att någon kan skjutsa dem.

Mycket extra biltrafik blir det. Linköpings kommun ska enligt avdelningschef Ulf Johansson Lorin ändra färdmedelsfördelningen till 40 procent cykel samt bli koldioxidneutral 2025, vilket kräver åtgärder. Vad för åtgärder? Kan tänka mig ännu mer cykelbanor. teGäller de här beslun bara tätorten? För här på landet ökar biltrafiken och med den koldioxidutsläppen.

Kommunalskatten är densamma, så låt oss som bor på Linköpings avfolkningsbygd få tillbaka de busslinjer och kanske möjlighet till utökade sådana. Vi behöver inte en turtäthet på var 20:e minut. Vi kan vara lite flexibla där.

Om detta skulle vara möjligt kan även vi ta del av stadens utbud. Det kunde vara en klädsam julklapp till Linköpings landsbygd.

Hans Barnö