Insändare Det kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter äger äldreboendefastighter på Kärnabrunnsgatan i Malmslätt. I anslutning finns även det även nio stycken attraktiva tre och fyrarums hyresrättsradhus, som uthyres till ”externa” hyresgäster.

Sedan cirka ett år disponeras två trerums- och en fyrarumslägenhet av Socialförvaltningen till nyanlända ungdomar. Som granne konstaterar jag, att en trerummare står outnyttjad sedan cirka två månader, en trerummare disponeras av en nyanländ och två stycken disponeras av fyrarumslägenheten. Månadshyran totalt för detta beräknar jag själv borde ligga på ungefär 25.000 kronor.

Frågorna blir flera som kommuninvånare och närboende. Är det rimligt låsa upp dessa attraktiva lägenheter, som många andra, framförallt äldre husägare i Malmslätt, är intresserade av och som då kan ge positiva följdeffekter för yngre intresserade husköpare.

Vad ger det för signaler för nyanlända ungdomar att disponera större attraktiva lägenheter, rimligen långt från vad som är lämpligt vid inslussningen i vårt land?

Granne

Svar från Linköpings kommun:

När kommunen planerar mottagandet för ensamkommande barn och unga eller flyktingmottagandet i stort är det många pusselbitar som ska falla på plats. Det påverkas av diverse yttre faktorer som till exempel när ungdomarna fyller 18 år, Migrationsverkets handläggningstider, anvisningar av nya ensamkommande barn till kommunen och ständiga förändringar avseende lagstiftning som reglerar rätten till uppehållstillstånd eller avslag. Därför kan det som i detta fall bli glapp under perioder då lägenheter eller boenden delvis står tomma till följd av utflyttning av en ungdom och inflyttning av en annan. Planeringsförutsättningarna är därför ytterst svårberäknade.

På grund av den rådande bostadsmarknaden i Linköping tackar kommunen ja till de flesta erbjudanden som kommer från hyresvärdar, oavsett storlek på lägenhet och bostadsområde. Utifrån ett integrationsperspektiv är det bästa när lägenheter som kommunen erbjuds finns utspridda i olika stadsdelar. Större lägenheter delas av flera ungdomar. Kommunens tillsynsmyndighet ställer däremot krav på kommunen att ungdomarna har egna rum.

Vi är tacksamma för att du har synliggjort att lägenheterna står tomma och inom en snar framtid kommer nya boende att flytta in.

Linda Ljungqvist

Omsorgsdirektör, Linköpings kommun