Flytten av sälungen olaglig?

9 april 2018 14:54

Den sälkut som hittades inne vid strandkanten vid Strömmen i förra veckan kan ha flyttats olagligt. Det är ett ytterst tveksamt beslut av en lekman att utan samråd med polis eller markägare besluta sig för att flytta ett upphittat djur. Ofta ligger djurens ungar och ”trycker” i avvaktan att modern kommer för att hämta eller dia sin unge. Detta är ett helt naturligt beteende och behöver inte betyda att kuten varit övergiven.

En unge ska därför aldrig betraktas som övergiven om inte modern påträffas död i närheten. Då först kan det vara befogat med en flytt eller avlivning av ungen. Detta kan dock inte göras generellt av envar utan alla djur har en ägare, vanligtvis jakträttsinnehavaren eller markägaren. Att flytta eller ta hem levande eller döda djur är likställt med olaga jakt enligt lagen.

Enligt min bedömning så gjordes det ett korrekt beslut av kommunens skyddsjägare i samråd med en kontaktad veterinär att avvakta över natten. Detta hade gett en möjlighet för modern att i mörkret och när det lugnat ned sig i parken komma för att dia eller flytta sin kut. Den möjligheten tog man nu bort i och med att man på eget initiativ åkte dit och hämtade den och sedermera lät avliva den, kanske helt i onödan.

Att man i samband med transporten som inte bara kan ha varit olaglig även arrangerade en rad trofèbilder i form av att placera ut arbetshandskar under den och sedan ta selfies tillsammans med den får anses som både olämpligt och oetiskt beteende.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
”Viltvårdare”