Insändare Svar på ”Stängda hälsorum är fel väg att gå”, 8/10.

Att verka för en bättre hälsa är en viktig del i vårdcentralens uppdrag. Vi tar på olika sätt upp frågor om levnadsvanor i patientmötena och arbetar bland annat med sjuksköterskeledda mottagningar för patienter med livsstilsrelaterade sjukdomar.

En viktig anledning till att vi beslutat att avveckla Hälsorummet på Vårdcentralen Mjölby är att vi vid flera tillfällen noterat felvärden vid blodtrycksmätning där. Dessa kan exempelvis bero på att man inte använt utrustningen på rätt sätt eller att man inte har vilat innan. Detta har lett till onödig oro för patienten och även tagit tid från arbetet med de patienter som kommer till vår blodtrycksmottagning.

Den som inte mår bra och har ärftlighet för högt blodtryck är välkommen att ringa vårdcentralen och boka en tid för blodtryckskontroll.

När läkare har ordinerat blodtryckskontroll finns också möjlighet att låna hem manschetter. Det finns också manschetter att köpa, vilket kanske kan vara ett bra alternativ för den som vill kontrollera sitt tryck väldigt ofta.

Christina Jansson

chef för Vårdcentralen Mjölby