Insändare Skriften ”Naturen i Linköping” är en utflyktsguide som informerar oss om det allra yppersta av Linköpings naturrikedomar.

Söder om Linköping finner vi Sträp som beskrivs som en myllrande fågelsjö i ett omväxlande landskap med strandängar och lövskogsdungar där eken är framträdande i hagar med fina gamla hasselsnår. Hasselsnåren hyser ett rikt och livaktigt fågelliv.

Lördagen den 11/5 hade det arrangerats en vandring runt Sträp för att spana in det vanligtvis rika fågellivet. Vi guidades av två mycket kunniga guider. Vid rastplatsen där spången (som Fjällabarnen använde för att ta sig till skolan i Dänskebo) går över Sträp till Dänskebosidan gjorde vi ett stopp vid det nya fågeltornet.

Väl över på Dänskebosidan möttes vi av en mycket dyster syn, alla hasselsnår var nersågade. Det enda som återstod var ek och asp. Allt var tyst, inte ett liv hördes.

Är det verkligen möjligt att markägare kan få tillstånd att skövla all undervegetation utan att spara gamla hasselbestånd i ett så intressant naturområde? Dessutom mitt i häckningstiden.

Vem kan ge svar? Vilka myndigheter/instanser är inblandade och ger tillstånd till detta?

Sträpvandrarna