Insändare Svar på "Platsannons med unken kvinnosyn", (6/12)

Med anledning av insändaren så verkar skribenten tolka in en hel del som inte har med uttrycket "med glimten i ögat" att göra. Uttrycket "glimten i ögat" brukar översättas med att "ha humor, ha nära till ett leende".

Förstår inte kopplingen till annonser på 50-talet men det är kanske för att försöka ge uttrycket – dock helt felaktigt – en mera sexistisk innebörd? Börjar man nysta i den tidens annonser så skulle man lätt kunna fylla Correns ordet fritt i många nummer. Olika tidsepoker – olika språkbruk.

Sen verkar skribenten försöka skapa en bild av att doktor.se är en man och sjuksköterska är en kvinna. En doktor kan lika gärna vara kvinna och en sjuksköterska kan lika gärna vara en man (precis som en banktjänsteman både kan vara man och kvinna). Så vad är "unket" och vad är "förminskande"?

Att ha humor och ha nära till ett leende är viktiga egenskaper i de flesta yrken och borde vara det även då man bemöter sjuka människor, även i en telefonrådgivning.

Stefan med glimten i ögat